Doradztwo techniczne 

Jest to szczególna forma współpracy z inwestorem na różnych etapach budowy cechująca się indywidualnym podejściem. Zaczynając od postawionych założeń projektowych które chce osiągnąć Inwestor poprzez docelową lokalizację inwestycji aż po samą pomoc w doborze projektu. 


Na tych wszystkich etapach inwestycji bez wątpienia doradztwo budowlane odpowiedniego fachowca ma ogromny wpływ na przebieg powyższych prac. 


Doradca weryfikuje dokumentację projektową oraz współpracuje z inwestorem i wykonawcą. Owo doradztwo budowlane nie ogranicza się jedynie do ustalenia technologii oraz harmonogramu robót. Fachowe doradztwo budowlane wychodzi ponad to. Dokonuje krytycznej analizy dokumentacji a następnie wskazuje błędy lub braki które mogą prowadzić do trudności w realizacji robót budowlanych.