Okresowe kontrole techniczne obiektów budowlanych 

Podstawowym źródłem informacji o stanie technicznym nieruchomości są kontrole okresowe związane również z przeglądami technicznymi. Informacje uzyskane w trakcie przeprowadzonych kontroli służą określeniu priorytetów remontowych, pozwalają na skuteczne reagowanie w momencie, gdy pojawiają się jakiekolwiek zagrożenia związane z użytkowanym obiektem budowlanym. 


Wykonywanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych jest obligatoryjne, opisane przepisami prawa i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem.