Nadzór inwestorski: 

Prowadzimy kontrolę prowadzonych prac budowlanych dzięki czemu Inwestor ma pewność, że obiekt powstaje zgodnie z dokumentacją projektową oraz z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Usługi realizowane są przez ekspertów posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie.  


W ramach realizacji usługi nadzoru inwestorskiego prowadzimy bieżący nadzór nad realizacją prac oraz kontrolujemy jakość stosowanych przez wykonawcę materiałów budowlanych. Oferujemy kompleksową usługę obejmującą również organizację rad budowy, sporządzanie protokołów, kontroli placu budowy oraz Dziennika budowy.  


Inwestor na bieżąco informowany jest o postępie w realizacji budynku i jakości wykonanych prac, jak też o wynikach kontroli rozliczeń.